Page 3 - BIM_FORUM_2016
P. 3

bim
FORUM
VILNIUS 2016

Integruotas BIM projektavimo procesas

Programa                        13.00–14.40
                            integruoto bim Proceso demonstracija.
2016 m. balandžio 8 d.                 1 dalis
                            / Salė ALFA /
8.30–9.00                       arvydas kublickas, UAB „Intelligent BIM Solutions“
dalyviŲ registracija                  konstruktorius, BIM konsultantas
/ Konferencijų centro holas /             virginija jatkauskaitė,
9.00–9.30                       UAB „Intelligent BIM Solutions“ BIM projektų vadovė
sveikinimo žodis                    kęstutis kažkukauskas,
/ Salė ALFA /                     UAB „Intelligent BIM Solutions“ MEP konsultantas
ernestas beržanskis,                  14.40–15.00
UAB „Intelligent BIM Solutions“ direktorius      KAVOS PERTRAUKĖLĖ
dalius gedvilas,                    / Konferencijų centro holas /
VŠĮ „Skaitmeninė statyba“ ir              15.00–16.30
Lietuvos statybininkų asociacijos prezidentas     integruoto bim Proceso demonstracija.
vladimir talapov,                   2 dalis
Novosibirsko universiteto Architektūros,        / Salė ALFA /
dizaino ir menų katedros profesorius          arvydas kublickas,
9.30–11.00                       UAB „Intelligent BIM Solutions“ konstruktorius,
„oPen bim aWards“. nominuotŲ lietuvos         BIM konsultantas
bim ProjektŲ Pristatymai                virginija jatkauskaitė,
/ Salė ALFA /                     UAB „Intelligent BIM Solutions“ BIM projektų vadovė
11.00–11.20                      kęstutis kažkukauskas,
KAVOS PERTRAUKĖLĖ                   UAB „Intelligent BIM Solutions“ MEP konsultantas
/ Konferencijų centro holas /             16.30–17.00
11.20–12.00                      „oPen bim aWards“ nugalėtojŲ
bim vadyba, organizacija, Priemonės          Paskelbimas. klausimai ir diskusijos
/ Salė ALFA /                     / Salė ALFA /
andes garcia damjanov,
„Newforma Inc.“ direktorius Centrinei ir Rytų Europai
12.00–13.00
PIETŪS
/ Restoranas /

                            www.bimforum.lt
   1   2   3   4   5   6   7   8