VU Medicinos mokslinės paskirties kompleksas

Projekto aprašymas

UAB „Sweco Lietuva“ baigė įgyvendinti Vilniaus universiteto (VU) projektą „Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto pastato statyba ir įrengimas Santariškėse. I etapas: investicinio projekto parengimas ir techninio projekto parengimas“. Sėkmingą daugiau kaip 400 tūkst. eurų vertės projekto, finansuoto Europos regioninės plėtros fondo lėšomis, įgyvendinimą liudija teigiama ekspertizės išvada ir gautas statybos leidimas. Šiuo metu ruošiamasi II etapui – naujo Medicinos fakulteto pastato, VU Medicinos mokslo centro, darbo projekto parengimui ir statyboms „Santaros“ slėnyje Santariškėse.

Techninis projektas buvo rengiamas vadovaujantis galiojančio detaliojo plano sprendiniais. Vadovaujantis pateiktais patalpų poreikiais ir įvertinus numatomus darbuotojų ir studentų srautus, loginius ryšius, buvo pateikti keli planiniai tūriniai pastato projektiniai pasiūlymai. Į projektą įėjo teritorijos sutvarkymo elementai, medicinos fakulteto pastatas, automobilių saugykla, modulinė transformatorinė, lauko inžineriniai tinklai ir statiniai, susisiekimo komunikacijos ir kiti pastato funkcionavimui būtini statiniai.

Kadangi pirmuoju etapu buvo rengiamas tik techninis projektas, tai esminis dalyvių susitarimas buvo, jog šioje stadijoje nesprendžiame inžinerinių sistemų susikirtimų, tačiau nustatome jų vietą, parametrus, ir kiekybinius rodiklius.


Pretendavimas į „OpenBIM Awards 2016″ nominacijas


Geriausias integruotas BIM projektas


Geriausias konstrukcijų projektas


Geriausias inžinerinių sistemų projektas


Vilniaus Universiteto Medicinos fakulteto mokslinės paskirties kompleksas

VU Medicinos mokslinės paskirties kompleksas, UAB Sweco Lietuva, OpenBIM Awards 2016, BIM Forum Vilnius 2016

Projektą pristato:

uab-sweco-lietuva

Užsakovas:

Vilniaus Universitetas

BIM projektuotojai:

  • Architektūra: UAB „Sweco Lietuva“
  • Pamatinės ir monolitinės konstrukcijos: UAB „Sweco Lietuva“
  • Antžeminės Konstrukcijos: UAB „Sweco Lietuva“
  • ŠVOK: UAB „Sweco Lietuva“
  • VN: UAB „Sweco Lietuva“

BIM programinė įranga:


Architektūra – „ArchiCad“


Konstrukcijos – „Tekla Structures“


ŠVOK – „MagiCAD“


VN – „MagiCAD“


Projekto etapai/procesai, atlikti BIM aplinkoje:

OpenBIM Awards 2016, BIM Forum Vilnius 2016

BIM proceso realizavimas

„Projekto inžinierinės sistemos sudėtingos, todėl buvo priimtas sprendimas rengti jį BIM aplinkoje. Manome, jog tai buvo puiki proga mums pakelti savo BIM kompetencijas. Pirmą kartą šiame projekte pasitelkėme profesionalias BIM konsultantų paslaugas. UAB „Intelligent BIM Solutions“ BIM projektų vadovė paruošė projekto vykdymo tvarkas ir dokumentą, kuriame buvo nustatyta BIM darbo tvarka. Konsultantė padėjo mums organizuoti komunikaciją BIM pagrindu, periodiškai tikrino atskirų dalių bei integruotai BIM modelius bei konsultavo iškilus techniniams klausimams. Įsitikinome, kad turime turėti tokią pareigybę savo įmonės viduje.

Debesyse buvo sukurtas projekto aplankas ir visa komanda periodiškai informaciją IFC failais talpino sukurtame debesyje. Visi projekto dalyviai, kurie turėjo teisę prisijungti, galėjo realiu laiku matyto projekto pažangą. Esminis dalyvių susitarimas buvo, jog šioje stadijoje nesprendžiame sistemų susikirtimų, tačiau nustatome jų vietą, parametrus, ir kiekybinius rodiklius. Aišku, labai svarbu tokiu atveju analizuoti, ar numatytoje vietoje sistemų gausa leis kitoje projekto stadijoje išspręsti susikirtimus neįvedant žymių pasikeitimų konstrukcijose ar planuose. Periodiškai kartą į savaitę vykdydavome modelių geometrinių susikirtimų patikrą ir problemų komunikaciją susijusiems asmenims. Buvo tikrinama modelių kokybė BIM prasme, teikiamos rekomendacijos, kaip turėtų būti. Kas savaite organizuodavome projekto grupės susirinkimus, kuriuose svarstydavome atvirus BIM projektavimo klausimus bei projektuotojų inicijuotus skubius klausimus.


Projekto specifika ir išskirtinumas

Lietuvoje yra dvi projekto rengimo stadijos: techninis projektas ir darbo projektas. Šios abi stadijos turi gana aiškią skiriamąją ribą kokiu detalumu turi būti atliekama viena ar kita projekto stadija. Tai buvo pakankami aišku ir suprantama rengiant dokumentaciją 2D brėžiniais dwg formatu.

Pavyzdžiui, vienas iš privalumų rengiant statinio informacinį modelį yra susikirtimų tarp statinio elementų sprendimas. Tai eliminuoja galimus nesklandumus statybos metu. Tačiau normatyviniai dokumentai nereikalauja, jog susikirtimai būtų išspręsti jau techninio projekto stadijoje. Tai yra darbo projekto stadijos klausimai. TAI KAIP tada tokiu atveju elgtis projektuotojui, kuris turi užsakymą tik parengti techninį projektą ir turi tilpti į techninio projekto laiką ir biudžetą, juk rengia ne dokumentacija 2D, o statinio modelį, kuris pradinėje darbo stadijoje reikalauja didesnių darbo sąnaudų lyginant su 2D projektavimu.

VU Medicinos mokslinės paskirties kompleksas, UAB Sweco Lietuva, OpenBIM Awards 2016, BIM Forum Vilnius 2016

Nauda statybos proceso dalyviams

Nauda užsakovui

BIM nauda NT vystytojams

Tikslūs darbų kiekiai sugeneruoti iš BIM modelio.

Nauda projektuotojams

BIM nauda projektuotojams

Organizuotas praktinis darbas pagal griežtą ir aiškią metodiką.

Nauda statybininkams, gamybininkams

BIM nauda statybai ir gamybai

Turint statinio modelį galima tiksliai planuoti statybos terminus, organizuoti gamybą.