Sunkiasvorių automobilių aptarnavimo centras

Projekto aprašymas

Šiaulių industriniame parke, Pročiūnų g. 16 suprojektuotas ir pastatytas sunkiasvorių automobilių aptarnavimui skirtas sandėliavimo paskirties pastatas su administracinėmis patalpomis. Pagrindiniai objektai yra sublokuoti sunkiasvorių automobilių detalių sandėliavimo ir trijų aukštų administracinis pastatai. Administraciniame pastate įrengti biurai, o sandėliavimo pastate numatyta automobilių plovykla, dažymo ir kt. sunkiasvorio autotransporto aptarnavimui skirtos patalpos bei suplanuotos buitinės, poilsio bei techninės patalpos.

Pastatuose, atitinkamai, įrengtos šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo, suspausto oro, dujotiekio, vandentiekio ir nuotekų šalinimo, automatikos, elektroninių ryšių, apsauginės signalizacijos sistemos, o gaisro saugos požiūriu numatyta priešgaisrinė signalizacija ir stacionari gaisro gesinimo sistema. Greta pastatų suprojektuotos ir įrengtos lengvųjų ir sunkiasvorių automobilių stovėjimo aikštelės. Statinio projektas parengtas ne tik vadovaujantis specialiaisiais architektūros reikalavimais ir inžinerinių tinklų savininkų išduotomis prisijungimo sąlygomis, bet ir LR Civilinės aviacijos administracijos bei Lietuvos kariuomenės pateiktais reikalavimais, kurie labiausiai įtakojo pastato aukštį dėl šalia objekto sklypo esančioje Zoknių oro uostui priklausančioje teritorijoje pakylančių ir/ar nusileidžiančių lėktuvų.

Projekto tikslas – vykdyti Šiaulių miesto industrinio parko infrastruktūros plėtrą, pritraukti investuotojų kapitalą, sukurti naujas darbo vietas.

Projektuojant pastatą ir pagrindines pastato vidaus inžinerines sistemas buvo naudotos trimačio modeliavimo priemonės, siekiant panaikinti arba sumažinti galimų kolizijų kiekį statybos metu. Projektavimo ir statybos metu projektuotojai keitėsi duomenimis naudodamiesi IFC formatu. Atskiras projekto dalis rengiantiems projektuotojams teko didelis uždavinys (iššūkis) sutikrinti ir suderinti daugelio inžinerinių sistemų, architektūros ir konstrukcijų išdėstymo sprendinius pastatuose. Sėkmingam projektinių sprendinių priėmimui didelės reikšmės turėjo į pagalbą pasitelktas trimatis modeliavimas.


Pretendavimas į „OpenBIM Awards 2016″ nominacijas


Geriausias integruotas BIM projektas


Geriausias konstrukcijų projektas


Geriausias inžinerinių sistemų projektas


Sunkiasvorių automobilių aptarnavimo centras Šiauliuose

Sunkiasvorių automobilių aptarnavimo centras, Sweco Lietuva, OpenBIM Awards 2016, BIM Forum Vilnius 2016

Projektą pristato:

uab-sweco-lietuva

Užsakovas:

UAB „Krovlita“

BIM projektuotojai:

  • Architektūra: UAB „SWECO Lietuva“, Administracinio pastato interjero projektas -„Plazma“, Architektūros Studija, R. Mikulionio IĮ
  • Pamatinės ir monolitinės konstrukcijos: UAB „SWECO Lietuva“
  • Antžeminės Konstrukcijos: UAB „SWECO Lietuva“
  • ŠVOK: UAB „SWECO Lietuva“
  • VN: UAB „SWECO Lietuva“
  • Elektra: UAB „SWECO Lietuva“, UAB „Energus“

BIM programinė įranga:


Architektūra – „ArchiCAD“


Konstrukcijos – „Tekla Structures“


ŠVOK – „MagiCAD“


VN – „MagiCAD“


Elektra – „MagiCAD“, DDS-CAD“


Projekto etapai/procesai, atlikti BIM aplinkoje:

OpenBIM Awards 2016, BIM Forum Vilnius 2016

BIM proceso realizavimas

BIM technologijas buvo nutarta naudoti nuo pat projekto (techninio projekto) pradžios, kadangi buvo aišku, jog objektas bus išskirtinis dėl architektūrinių, konstruktyvinių ir inžinerinių sistemų sprendinių gausos.

Pastate yra daug įvairios paskirties patalpų, kuriose turi būti užtikrinti atitinkami temperatūriniai, oro tiekimo, šalinimo bei vėsinimo parametrai. Pastate yra išvedžioti vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai, įvairius įrenginius aptarnaujantys elektros ir silpnųjų srovių sistemų tinklai.

Rengiant atskiras projekto dalis trimatėje erdvėje – 3D modelyje buvo išvengta didelių laiko sąnaudų projektinių sprendinių tarpusavyje derinimams ir iš anksto identifikuotos galimų susikirtimų tarp atskirų inžinerinių sistemų, o, taip pat, ir su konstrukcijomis, vietos. BIM technologijos naudojimas suteikė galimybę išvengti kolizijų, kurios yra pagrindinis laiko ir darbo sąnaudų faktorius, projektavimo ir statybos metu.

Darbui su 3D modeliu buvo numatytas atskiras aplankalas, į kurį atskirų projekto dalių vadovai talpindavo savo parengtus modelius.

Komunikavimui su Užsakovu ir statybos darbų rangovais naudojantis elektroniniu paštu buvo siunčiami vaizdai iš 3D programos arba į statybos aikštelę pateikiamos popieriuje atspausdintos sudėtingos (daug prasilenkiančių vamzdynų ar kitų inž. sistemų tinklų) vietos.


Projekto specifika ir išskirtinumas

Projekto architektūros, konstrukcijų ir inžinerinių sistemų dalys parengtos modeliuojant trimatėmis programomis.

Sunkiasvorių automobilių aptarnavimo centras, Sweco Lietuva, OpenBIM Awards 2016, BIM Forum Vilnius 2016

Nauda statybos proceso dalyviams

Nauda užsakovui

BIM nauda NT vystytojams

Užsakovas neišreiškė išskirtinio susidomėjimo trimačiu modeliu, nors dažnai teiraudavosi dėl galimų susikirtimų ar kolizijų išvengimo. Esant poreikiui projektuotojai rodydavo trimatį modelį kompiuterio pagalba arba atspausdintus aktualius erdvinius konstrukcijų ar inžinerinių sistemų išdėstymo paveiksliukus.

Nauda projektuotojams

BIM nauda projektuotojams

Susikirtimų ir kolizijų išankstinis identifikavimas ir teisingų sprendinių savalaikis priėmimas. Greitesnis ir produktyvesnis projektuotojų darbas rengiant projektą.

Nauda statybininkams, gamybininkams

BIM nauda statybai ir gamybai

Lengvesnis inžinerinių tinklų ir konstrukcijų išdėstymo suvokimas. Aiškumas nagrinėjant konstrukcijų elementų sujungimo mazgus. Sumažėjusi neteisingo, netikslaus sumontavimo ir įrengimo tikimybė, kolizijų tarp atskirų inž. tinklų ir inž. tinklų su konstrukcijomis išvengimas.

Išmokta pamoka, jog privalomas glaudus bendradarbiavimas su statybininkais statybų metu. Ypatingai svarbu savalaikiai gauti „atgalinę“ informaciją iš statybų aikštelės apie faktiškai atliktus darbu ir nuokrypius nuo projekto. Jeigu tokia informacija operatyviai neįvedama į modelį, tuomet galimi nesutapimai tarp projektinių sprendinių ir faktiškai atliktų darbų.