Vilniaus universiteto nacionalinis fizinių ir technologijos mokslų centras Vilniuje

Projekto aprašymas

Suprojektuotas mokslo paskirties pastatas. Dėl mokslinių tyrimų technologinės įrangos ypatybių ir specifikos pastato inžinerinės sistemos buvo itin sudėtingos, todėl projektuotojai pritaikė trimačio projektavimo privalumus.

Projektų (mokslo paskirties ir daugiaaukščio parkingo) konstrukcijų, šildymo/vėdinimo ir oro kondicionavimo, vandentiekio ir nuotekų šalinimo, gaisrų gesinimo sistemos vamzdynų, technologinio aušinimo, elektrotechnikos ir silpnų srovių sprendiniai buvo parengti naudojant trimačio modeliavimo programas „MagiCAD“.

Architektūrinė dalis nebuvo rengiama pilnoje apimtyje. Buvo tik sumodeliuota sienos ir perdangos, kad inžinerinių sistemų projektuotojai galėtų modeliuodami orientuotis erdvėje.

Pagrindinis tikslas – pastatą ir pagrindines pastato inžinerines sistema sumodeliuoti naudojant trimačio modeliavimo priemones ir maksimaliai sumažinti klaidų  kiekį statybos metu.

Šiame projekte nebuvo tikslo parengti BIM projektą, kuriame visi statinio ar statinio inžinerinių sistemų elementai būtų detaliai aprašyti.

Projektavimo ir statybos metu projekto dalyviai keitėsi duomenimis naudodamiesi IFC modeliu, kurį turėjo visi statybos rangovai. Iš parengto trimačio modelio greitai ir efektyviai buvo suformuoti aiškūs popieriniai brėžiniai.


Pretendavimas į „OpenBIM Awards 2016″ nominacijas


Geriausias integruotas BIM projektas


Geriausias konstrukcijų projektas


Geriausias inžinerinių sistemų projektas


Vilniaus universiteto nacionalinis fizinių ir technologijos mokslų centras

Nacionalinis fizinių ir technologijos mokslų centras, UAB Sweco Lietuva, OpenBIM Awards 2016, BIM Forum Vilnius 2016

Projektą pristato:

uab-sweco-lietuva

Užsakovas:

UAB ,,Hidrostatyba“

BIM projektuotojai:

  • Architektūra: UAB  ,,Architektūros kūrybinė grupė“
  • Pamatinės ir monolitinės konstrukcijos: UAB „Sweco Lietuva“
  • Antžeminės Konstrukcijos: UAB „Sweco Lietuva“
  • ŠVOK: UAB „Sweco Lietuva“
  • VN: UAB „Sweco Lietuva“

BIM programinė įranga:


Architektūra – „ArchiCad“


Konstrukcijos – „Tekla Structures“


ŠVOK – „MagiCAD“


VN – „MagiCAD“


Projekto etapai/procesai, atlikti BIM aplinkoje:

OpenBIM Awards 2016, BIM Forum Vilnius 2016

BIM proceso realizavimas

BIM technologijos buvo  naudojamos nuo darbo projekto pradžios, kadangi buvo aišku, jog objektas bus išskirtinis dėl architektūrinių, konstruktyvinių ir inžinerinių sistemų sprendinių gausos.

Pastate yra daug 930 įvairios paskirties patalpų iš kurių yra 281 ISO 5,7,8,9 švarumo klasės laboratorijos, kuriose turi būti užtikrinti atitinkami temperatūriniai, oro tiekimo, šalinimo bei vėsinimo parametrai. Pastate yra išvedžioti vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai, įvairius įrenginius aptarnaujantys elektros ir silpnųjų srovių sistemų tinklai.

Rengiant atskiras projekto dalis trimatėje erdvėje – 3D modelyje – buvo išvengta didelių laiko sąnaudų projektinių sprendinių tarpusavio derinimui, iš anksto identifikuotos galimų susikirtimų tarp atskirų inžinerinių sistemų ir konstrukcijų vietos.

Darbui su 3D modeliu buvo numatytas atskiras aplankalas, į kurį atskirų projekto dalių vadovai talpindavo savo parengtus modelius.


Projekto specifika ir išskirtinumas

Projekte pastato architektūra buvo sprendžiama tradicine (dvimate) sistema, o konstrukcijos ir inžinerinės sistemos – kompleksiškai modeliuojant trimatėmis programomis.

Nacionalinis fizinių ir technologijos mokslų centras, UAB Sweco Lietuva, OpenBIM Awards 2016, BIM Forum Vilnius 2016

Nauda statybos proceso dalyviams

Nauda užsakovui

BIM nauda NT vystytojams

Užsakovas suprato trimačio projektavimo naudą ir naudojosi ja.

Nauda projektuotojams

BIM nauda projektuotojams

Padėjo išvengti didelės dalies klaidų. Esant tokiam dideliam kiekiui įvairių inžinerinių sistemų ir turint aiškius erdvės apribojimus, tik trimačio modeliavimo priemonėmis buvo galima išspręsti inžinerinių sistemų dislokavimo ir susikirtimų klausimus. Tokiu būdu buvo išvengta galimų laiko ir papildomų  kaštų statybos metu.

Nauda statybininkams, gamybininkams

BIM nauda statybai ir gamybai

Ypač padėjo vykdant inžinerinių sistemų montavimo darbus, kuomet ribotoje erdvėje buvo daug tinklų. Informacija paimta iš modelio leido užsakyti gaminius ir medžiagas.