Išeinančių dūmų valymo sistemos rekonstravimas Rembertovo mieste, Lenkijoje

Projekto aprašymas

Projekte numatyta pakeisti esančius katilų multiciklonus bei dūmsiurblius. Taip pat projektuojamas dūmų kanalas, kuriuo degimo produktai iš katilo Nr. 1 nuvedami į katilo Nr. 4 multicikloną.

Pateikti projektiniai sprendiniai esamo pamato rekonstrukcijai pritaikant jį naujo dūmsiurbio atrėmimui. Atlikta dviejų multiciklonų esamų atraminių rėmų analizė, pateikti projektiniai sprendiniai šių rėmų rekonstrukcijai juos pritaikant atremti naujus multiciklonus ir dūmų kanalus. Suprojektuotos papildomos konstrukcijos šių multiciklonų aptarnavimui. Taip pat suprojektuotos naujos technologinės įrangos atramos pastato viduje ir išorėje.


Pretendavimas į „OpenBIM Awards 2016″ nominacijas


Geriausias integruotas BIM projektas


Geriausias konstrukcijų projektas


Geriausias inžinerinių sistemų projektas


Išeinančių dūmų valymo sistemos rekonstravimas Rembertovo mieste, Lenkijoje

Dūmų valymo sistemos rekonstravimas, UAB Sweco Lietuva, OpenBIM Awards 2016, BIM Forum Vilnius 2016

Projektą pristato:

uab-sweco-lietuva

Užsakovas:

ZESPÓŁ ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI, sp. z o.o.

BIM projektuotojai:

  • Pamatinės ir monolitinės konstrukcijos: UAB „Sweco Lietuva“
  • Antžeminės Konstrukcijos: UAB „Sweco Lietuva“
  • ŠVOK: UAB „Sweco Lietuva“
  • Elektra: UAB „Sweco Lietuva“

BIM programinė įranga:


Konstrukcijos – „Tekla Structures“


ŠVOK – „Bentley“


Elektra – „Revit MEP“


Projekto etapai/procesai, atlikti BIM aplinkoje:

OpenBIM Awards 2016, BIM Forum Vilnius 2016

BIM proceso realizavimas

Šio projekto BIM proceso pradžia buvo tikslios esamos situacijos perkėlimas į skaitmeninę erdvę. Tam tikslui buvo panaudotos antžeminio 3D skanavimo technologijos, kurios leido surinkti aukšto detalumo lygio informaciją apie rekonstruojamą objektą. 3D skanavimo metu buvo sugeneruotas taškų masyvas, kuris buvo apdorojamas „Autodesk ReCap“ programos aplinkoje, konvertuojamas į trimačius masyvus ir programoje „Tekla Structures“ konvertuotas į IFC objektus, kas leido su trimačiu modeliu dirbti BIM aplinkoje.

Norint gauti maksimaliai efektyvius konstrukcijų skerspjūvius, buvo įvertinta netobulumų įtaka konstrukcinei schemai ir atliekamos netiesinės geometrinio ir fizinio netiesiškumo analizės programa „STAAD Pro“. Programa „GEO 5“ atliktas grunto sandaros modeliavimas projektuojant pamatus. Lygiagrečiai buvo atliekamos šilumos technologijos ir elektrotechnikos projekto dalys.

Komunikacija tarp projekto dalyvių vyko trimačio BIM modelio pagrindu. Visos projekto dalys turėjo vieningą ir suderintą koordinačių sistemą, kas labai supaprastino keitimąsi informacija. Įrankis, kuris buvo naudojamas projekto dalyvių kolaboravimui ir bendravimui su klientu, buvo programa „Tekla BIMsight“.


Projekto specifika ir išskirtinumas

Didelis atstumas iki projektuojamo objekto, komplikuota esama situacija ir labai glausti terminai. Atliekant projektą statybos vietoje nebuvo atlikti matavimai įprastiniais atstumo matavimo metodais, o buvo panaudotos 3D skanavimo technologijos. Visi reikiami matmenys buvo nustatomi elektroninėje erdvėje, panaudojant trimačio taškų masyvo technologiją vizualizavimo ir modeliavimo rutinose.

Komunikacija tarp projekto dalyvių, kiekių ir informacijos nuskaitymas vyko trimačio modelio pagrindu BIM aplinkoje. Šios technologijos leido atlikti projektą itin greitai ir kokybiškai, kas šiuo metu yra ypač aktualu.

Dūmų valymo sistemos rekonstravimas, UAB Sweco Lietuva, OpenBIM Awards 2016, BIM Forum Vilnius 2016

Nauda statybos proceso dalyviams

Nauda užsakovui

BIM nauda NT vystytojams

Užsakovas analizuodamas vis pilnėjantį modelį gali iš karto pateikti pastabas projektuotojui dar prieš generuojant brėžinius, aiškiau suprasti ir įvertinti situaciją kuri bus įgyvendinus projektą ir iš anksto numatyti eksploatacinius iššūkius.

Nauda projektuotojams

BIM nauda projektuotojams

Rangovas gauna tikslesnį ir detalesnį projektą, pagal kurį įmanoma beveik visas konstrukcijas pagaminti gamykloje taip iki minimumo sumažinant statybvietėje atliekamų gamybinių ir korekcinių darbų kiekį, paprastėja montavimas.

Nauda statybininkams, gamybininkams

BIM nauda statybai ir gamybai

Gamybininkai jaučia BIM naudą galėdami gauti visų atskirus elementus ir gaminius jiems tinkamu skaitmeniniu formatu, iš kurio gali paprastai sugeneruoti gamybinius brėžinius ar iš karto siųsti informaciją į stakles.

Statybos metu, neiškilo jokių klausimų, pagaminti ruošiniai (dūmų kanalų elementai, konstrukciniai elementai) atitiko projektą ir esamą situaciją, todėl statybos metu neatsirado pakeitimų iššaukiančių papildomus darbus.